Sertifisering til stor nytte

#205

Marion Bakkerud og Jan Tidemansen i Providor.

Læringsnettverkets sertifiseringsordning gjør at medlemsbedrifter kan dokumentere kompetanse på opplæringsområdet. Sjekk hva Rehabil og Providor Arbeid & Inkludering mener om hvilke fordeler dette gir.

Ordningen er viktig som dokumentasjon til Nav og omgivelser, og gir et grunnlag for bedre opplæringsplaner og tjenester til arbeidssøkerne.

Dette sier Providor om sertfiseringen: 

- Vi ble resertifisert av Læringsnettverkets fagutvalg for to år fra 1. juni i år. Vi i Providor Arbeid & og Inkludering er godt tilfredse med dette fordi sertifiseringsordningen bl.a. gjør at vi kan vise NAV og deltakerne våre at vi innehar kompetanse innenfor de opplæringsområdene vi jobber med. Serfiseringsordningen gir oss også et godt grunnlag for å kunne lage gode individuelle opplæringsplaner for deltakerne våre. Ved å være medlem av Læringsnettverket vet vi at vi tilhører et nettverk der vi kan stille faglige spørsmål om vi har behov for det, f.eks. i forbindelse med resertifiseringen.

#005

Stolte veiledere i medlemsbedriften AS Rehabil.

 

Dette sier faglig leder Nina Wang i AS Rehabil om orddningen:

- Vi har deltatt i sertifiseringsordningen fra start og mener den er viktig. Det gir bransjen en kvalitetssikring av opplæringen som tilbys og vi kan bruke det som dokumentasjon overfor Nav og detakere. Det sier noe om at opplæringen som tilbys utføres av kompetent personale og vi tilhører et faglig nettverk for læring og utvikling.