Nav vil ha raskere utplassering

Aktuelt, Vi mener

Publisert

Kenneth Stien på NRK

Kenneth Stien på NRK

NRK Dagsrevyen hadde et innslag torsdag hvor NAV ønsker at personer som har vært lenge ute av arbeidet skal utplasseres raskere i ordinært arbeidsliv. – Det er en god metode, men det er kritisk at arbeidsgiver får nødvendig oppfølging, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering til NRK.

I reportasjen peker Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt på at forskning viser at utplassering og oppfølging i ordinært arbeidsliv er bedre enn skjermet arbeidsmarkedstiltak.

– De internasjonale erfaringene sier at den nye metodene med å ta arbeidsgiver raskere i bruk er dobbel så effektiv som de alternative metodene. Vi får dobbelt så mange i jobb til samme pris, sier Åsholt til Dagsrevyen. 

- Kritisk med tett oppfølging også av arbeidsgivere

Direktør Kenneth Stien  i Arbeid & Inkludering i NHO Service har stor tro på den nye metoden, men sier at det er kritisk at også arbeidsgiver får tett oppfølgning.

– Dette er i ferd med å bli den dominerende metoden. Men det er en utrygghet hos mange arbeidsgiver for ta imot dem som har stått utenfor arbeidsmarkedet lenge, derfor må også dem følges opp for å ta ned den usikkerheten og risikoen enkelte opplever med en ansettelse. Moderne attføringsarbeid handler både om å følge opp hver enkelt deltaker i attføringsløp på vei tilbake til arbeidslivet, og ikke minst i kontakten mot arbeidsgivere og hvordan man involverer næringslivet i arbeidsinkluderingen av utsatte grupper. Her ligger attføringsbransjen i front. For det er viktig å huske at personene som står utenfor arbeidslivet er en sammensatt gruppe med sammensatte behov. Noen har lese- og skrivevansker. Da må man få tilbud i lese- og skrivetrening. Andre har kompetansegap i forhold til arbeidslivet. Da må den enkelte få nødvendig kompetanse. Derfor må tilbudene til den enkelte deltaker i attføringsløp favne breiere enn bare oppfølging mot arbeid. Det er når man tidlig kopler den enkeltes tiltaksdeltakers forutsetninger og muligheter med rett arbeidsgiver at muligheten til jobb etter attføringsprosessen øker. Det er dette som har bidratt til at mange flere personer med nedsatt arbeidsevne har kommet i jobb, sier Kenneth Stien.

Se hele innslaget her:

Dagsrevyen https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19062217/22-06-2017#t=8m0s

Les nettsak her: https://www.nrk.no/norge/nav-vil-forandre-jobbutplassering_-kan-spare-milliarder-1.13572207