Arbeid & Inkludering

Innhold

LO-rapport: Dramatisk kommersialisering av attføring

Aktuelt

Publisert

#205

NAV-KRITISK: - Det er ekstra paradoksalt at det nå er NAV som går i spissen for en reintroduksjon av løsarbeidersamfunnet, heter det i LO-rapporten. (Illustrasjon: NAV)

Dagbladet skriver i dag om anbudsutsettingen av arbeidsmarkedstiltak og viser til rapporten «Milliarder – ikke mennesker», som er utarbeidet på oppdrag fra Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

Hovedkonklusjonene i FLT-rapporten er at anbud ikke har skapt større mangfold i attføringssektoren. 

- Tvert imot har det skjedd en dramatisk konsentrasjon på få aktører. For det største tiltaket, som tidligere het Arbeid med bistand, var det før anbudsutsettingen minst 148 tiltaksleverandører i hele landet. Det korresponderende anbudsutsatte tiltaket Oppfølging har i dag 39 leverandører, heter det i rapporten. 

Overfor Dagbladet poengterer politisk rådgiver Johan Martin Leikvoll i FLT at det var et uttalt mål å få inn flere ideelle leverandører. 

- Men rapporten vår viser at ingen nye er kommet til. De kommersielle dominerer. De største kommersielle attføringsaktørene har en skyhøy lønnsomhet, noe som burde være en utfordring langt utover den politiske venstresiden, sier Johan Martin Leikvoll til Dagbladet. 

Hauglie avviser kritikken 

Statsråd Anniken Hauglie viser til kritikken om at anbudssystemet undergraver konkurransen og mulighetene for innovasjon på attføringsområdet. 

- Det er en underlig påstand. Vi har gått fra et system kjennetegnet av fullstendig fravær av konkurranse, der faren for faglig stagnasjon var stor, til et system der flere hundre selskaper konkurrerer seg imellom, sier statsråden. 

- Mangfold er ikke bare et spørsmål om antall leverandører. Det er viktigere å bringe inn ny kunnskap og nye kompetansemiljøer. Nå består feltet av en god blanding av gamle attføringsbedrifter, nye private leverandører og noen ideelle aktører. Det er påfallende at kritikerne ser ut til å glemme det store innslaget av gamle attføringsbedrifter som har vunnet anbud, sier Anniken Hauglie. 

- I front på arbeidsinkludering 

- Rapporten er nylig fremlagt. Vi skal selvsagt studere denne rapporten nøye, men så langt som vi kan se gir den en presis beskrivelse av den politiske prosessen rundt disse anbudene. Så får vi avvente den endelig evalueringen Proba utfører på oppdrag for regjeringen om hvorvidt anbudsutsettingen har gitt bedre tjenester til brukerne, sier direktør Kenneth Stien. Han reagerer sterkt på statsrådens påstander om stagnasjon. 

- Det medfører ikke riktighet. Det har vært en voldsom faglig utvikling i sektoren og på arbeidsinkluderingsområdet, både i metodikk for å følge opp hver enkelt bruker, og ikke minst i kontakten mot arbeidsgivere og hvordan man involverer næringslivet i arbeidsinkluderingen av utsatte grupper. Her ligger bransjen helt i front. Ikke minst gjennom NHO strategien Ringer i Vannet kommer svært mange med nedsatt arbeidsevne i jobb. Statsråden lener seg på en utdatert virkelighetsbeskrivelse, sier Stien.  

– Det har blitt markant færre leverandør etter anbudsutsettingen. Vi mener mangfold og viktighet av lokal tilhørighet og kjennskap til lokalt arbeidsmarked og lokale bedrifters behov for arbeidskraft fremover er avgjørende. Det er på denne måten flere av dem som står i arbeidsmarkedets ytterkant kan komme i arbeid, sier Kenneth Stien.   

Mer standardiserte tjenester

Han viser til at utgangspunktet for både utforming, gjennomføring og anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak er det samme: Hva gir best tilbud til brukerne. Hva er det som fungerer best for å få mobilisert personer i ytterkanten av arbeidslivet i jobb. Mange av høringsinstansene var bekymret for om anbudsutsettingen ville svekke tilbudet til de svakest. Det jo nettopp disse vi skal bistå for å komme i jobb gjennom arbeidsmarkedstiltak.

- For mange grupper fungerer anbud bra, spesielt overfor personer som ikke trenger så mye hjelp for å komme i jobb. En person med mange hull i CV-en, psykiske lidelser eller lese- og skrivevansker kan imidlertid ha bruk for et helt annet tilbud enn en langtidsledig med god utdannelse. Anbudsutsettingen har trolig gjort tjenestene mer standardiserte. Det som er et godt tilbud til en, kan være et veldig mangelfullt tilbud til en annen.  

-Hvis anbudsutsettingen har ført til at de mest utsatte gruppene får et dårligere tilbud er det opplagt at dette bør gjøres på en annen måte, sier Kenneth Stien.