Grundig kurspakke innen karriereveiledning

I samarbeid med Karriereverktøy og arbeidspsykolog Arne Svendsrud tilbyr Arbeid & Inkludering en bred kurspakke innen karriereveiledningsfeltet. Sjekk vårens kurspakke.

Kurs i Karrierekompetanse.

Karrierekompetanse er de mestringsstrategiene/ferdighetene, holdningene og kunnskapen et menneske trenger for å mestre og fungere i jobb. Norske karriereferdigheter gir en bredde og dybdebeskrivelse på hva det er temamessig mulig å jobbe med i karriereveiledning. Det er utviklet av Arne Svendsrud på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværsforskning og arbeidsmiljøforskning.

På dette kurset lærer du deg å kartlegge og utforske veisøkers karrierekompetanse. Dette kurset er voldsomt etterspurt og tatt av snart 800 veiledere.

Målgruppe: Kurset passer for alle veiledere i alle sektorer som arbeider med karriereveiledning og med mestring av jobb og karriere..

"Dette var et av de mest hensiktsmessige kursene jeg har deltatt på i forhold til vårt arbeid!"

"God foreleser som var 100% motivert og med gode formidlingsevner. I tillegg til en frimodig og avslappet framføring som fenget"

Andre kurs innen karriereveiledningsfeltet:

  • Kurs i Karriereveiledning - sertifisering i Work Interest Explorer (WIE)

Du sertifiseres i Norges mest brukte profesjonelle karriereveiledningsverktøy. Her lærer du å arbeide med sentrale temaer som kartlegging av interesser, utvikle språk på seg selv og egne interesser, utforsking av karrieremuligheter/jobb og gjennomføring av realistiske og gode karrierevalg. Det tilbys også oppdateringskurs i WIE med de nyeste oppdateringene i verktøyet.

  • Kurs i Karriereveiledning med sertifisering i Structured Career Interview (SCI)

Dette kurset gir en fordypning i vesentlige emner innenfor karriereveiledning. Her lærer du å arbeide på en systematisk måte med sentrale temaer som personlige egenskaper, mestringserfaringer og verdier. I tillegg får du en god teoriforståelse av hva konstruktivistisk tilnærming til disse temaene er.

  • Work Interest Explorer (WIE) - oppdateringskurs

Dette kurset er for deg som bruker Work Interest Explorer  og som har tatt sertifiseringskurset før 2015 og som ønsker å få med deg de nyeste oppdateringene for å kunne utnytte verktøyet på en best mulig måte. Karriereveiledningsfaget utvikler seg videre og  WIE utvikler seg i takt med det.  Siden 2015 har derfor mange nyttige og sentrale moduler kommet til.

  • Work Interest Explorer - Praktisk veiledning

Abonnerer dere som bedrift på WIE, eller bruker du det som veileder, men føler at dere ikke får utnyttet fullt ut potensialet som ligger i verktøyet? Da kan dette kurset være noe for dere.

Dette er kurset for deg som har tatt sertifiseringskurset i WIE og har noe erfaring i å bruke det,  men ønsker å gå grundigere inn i hvordan du kan bruke de enkelte delene av verktøyet i praktisk veiledning.

  • Kurs i bruk av Jobpics

Her lærer du å bruke Jobpics som er et billedbasert interesseverktøy og teori med et flerkulturellt fokus. Veiledning ved bruk av bilder er et effektivt læremiddel når man har begrenset norsk språk og lite kunnskap om det norske arbeidsmarkedet

  • Kurs i flerkulturell Karriereveiledning

På dette kurset vil du lære om karriereveiledning av innvandrere og bruk av ulike verktøy og metoder. Vi skal se nærmere på hvordan språk, kultur og systemforståelse er med å påvirke veileder og veisøkerens holdninger og handlinger i veiledningsprosessen. Kursleder er Cathrine Bjordal som har jobbet som faglærer i alternativ ungdomsskole, som rådgiver i arbeid med bistand og som faglig veileder for lærere og spesialpedagoger.

Mer info om karriereveiledningskursene her: http://arbeidoginkludering.no/våre-kurs-i-karriereveiledning

Sjekk vår kurskalender for alle vårens kurs