- Viktig med styrket innsats for å få bukt med tiltakskøen

Aktuelt, Vi mener, Statsbudsjettet

Publisert

#205

– Vi er glade for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett prioriterer personer som har stått lenge uten jobb. Vi forutsetter derfor at 500 ekstra tiltaksplasser, som er foreslått i revidert nasjonalbudsjett, i stor grad målrettes mot personer med nedsatt arbeidsevne, sier direktør Kenneth Stien.

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag, er det satt av 35 millioner kroner ekstra til 500 flere tiltaksplasser.  Kenneth Stien viser til ferske NAV-tall som påpeker at ventetiden for personer med nedsatt arbeidsevne er 380 dager før man begynner tiltak. 

– Dette bør tilsi at den ekstra tiltaksinnsatsen i størst mulig grad bør målrettes mot denne gruppen, hvor ikke minst AFT-tiltaket er et prioritert og velegnet tiltak for å bistå flere i jobb, sier Stien.

I tillegg til økt tiltaksinnsats, setter regjeringen av også 57 millioner kroner for langtidsledige for å styrke deres muligheter til å komme i jobb gjennom blant annet forsterket oppfølging fra NAV.

Les pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet her.