Arbeid & Inkludering

Innhold

- Det er ingen skam å snu

Aktuelt

Publisert

Våre undersøkelser viser at det er de store kommersielle leverandørene som er vinnere på dette markedet, skriver forbundslederne Jørn Eggum i Fellesforbundet og Johnny Simmenes i FLT i et innlegg i Dagsavisen.

Eggum og Simmenes skriver følgende:

"Det var usedvanlig stor og bred motstand da dagens regjering i 2014 satte store deler av attføringsfeltet ut på anbud. Motstanden omfattet også krefter som sto regjeringen nær, som f.eks. NHO og de daværende borgerlige byrådene i Oslo og Bergen. De mente at dette i det minste burde utredes nøyere i en stortingsmelding om fagfeltet.

Likevel valgte Erna Solbergs regjering å gjennomføre dette raskt og som en enkel forskriftsendring etter regjeringsskiftet. Målene var et større mangfold av leverandører, større valgfrihet, flere nye ideelle leverandører og sosiale entreprenører, samt økt kvalitet i det samlede tilbudet.

Vi har etter beste evne forsøkt å finne ut hva som har skjedd etter at anbudsutsettingen har virket en stund. Våre undersøkelser viser at det er de store kommersielle leverandørene som er vinnere på dette markedet. De fire største kommersielle leverandørene har «tatt» 50 prosent av anbudene på det største av de anbudsutsatte tiltakene.

Feltet er på alle måter kommersialisert. Ikke en eneste ny ideell leverandør er kommet til. Resultatet er heller ikke flere nye sosiale entreprenører. Den sosiale entreprenøren Pøbelprosjektet er riktignok delaktig i anbud i to fylker. Her er de en underleverandør til bemanningsselskapet Adecco som står ansvarlig og har vunnet anbudene.

Vi ser tydelige tegn på at resultatet vil bli som i Storbritannia etter at de på et tidligere tidspunkt anbudsutsatte disse tjenestene. Briten Michael Evans med erfaring fra europeiske organisasjoner på fagfeltet, og ikke minst attføringsarbeid i Storbritannia, skrev i 2014 en artikkel i Aftenposten under overskriften: «Ikke gjenta våre feil». Her poengterte han at anbudsutsetting av disse tjenestene ikke fungerer i Storbritannia. Evans sine erfaringer var at antallet ideelle leverandører hadde blitt redusert og at de ideelle og ikke-kommersielle organisasjonene presses ut. Det ble heller ikke bedre tilbud for de mest utsatte gruppene."

Direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering viser til at det er avgjørende at man får en grundig evaluering som viser om anbudsutsettingen har fått den effekten regjeringen ønsket.


– Man kan ikke skjule seg bak en delevaluering som viser at Nav teknisk og praktisk har gjennomført dette tilfredsstillende. Rettesnoren må være om tilbudet til brukerne har blitt bedre. Hvis anbudsutsettingen har ført til at de mest utsatte gruppene får et dårligere tilbud er det opplagt at dette bør gjøres på en annen måte, sier Kenneth Stien.